Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Współpraca

W roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole współpracować będzie z:


Siecią Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

teatrami i ARLEKIN i BAŚNIOWA KAWIARENKA

Szkołą Podstawową nr 19 

Szkołą Podstawową nr 6

Szkołą Podstawową nr 44

Przedszkolami 174, 173, 55,133, 23, 234, 8, 165

Biblioteką Publiczna nr 8

Schroniskiem dla zwierząt na ul. Marmurowej

Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach realizacji projektu edukacyjnego TABLIT