Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Osiągnięcia

    Od wielu lat nasze przedszkole w rozszerzonym stopniu realizuje zagadnienia dotyczące przyrody i jej ochrony, oraz profilaktyki zdrowia.

   Systematycznie prowadzimy zajęcia kształtujące postawy pro - ekologiczne i pro - zdrowotne zarówno wśród naszych wychowanków oraz ich rodzin, a także w środowisku lokalnym. Uczestniczymy w akcjach i konkursach ekologicznych, segregujemy odpady, jeździmy na wycieczki, na których poznajemy różne środowiska przyrodnicze, współpracujemy w tym zakresie z różnymi instytucjami. Nasi partnerzy to:

Łódzka Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Przedszkoli i Szkół Ekologicznych

Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

   Nasza działalność ekologiczna i prozdrowotna zaowocowała dwoma prestiżowymi wyróżnieniami - Certyfikatem Zielonej Flagi (zdobyty już trzyktotnie) przyznawanym przez międzynarodową organizację Eco-Schools reprezentowaną w Polsce przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz

Wojewódzkim Certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie przyznanym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Współpracując z Urzędem Miasta od kilku lat bierzemy udział w Wiosennych tygodniach Promocji Zdrowia, zwracających uwagę mieszkańców Łodzi na istotne tematy profilaktyczne.

   Jednak to nie nagrody i wyróżnienia są dla nas najważniejsze. Najcenniejsza nagrodą jest błysk ciekawości w oczach dzieci, radość ze wspólnego odkrywania świata, oraz nadzieje, iż dzięki nabytym już w przedszkolu doświadczeniom będą w przyszłości dokonywać świadomych wyborów.