Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców
Anna Sosonowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Aleksandra Zakrzewska

Sekretarz
Agata Skowrońska - Kapusta

Komisja Rewizyjna
Anna Skarwinkiewicz
Joanna Wrońska - Kiereś