Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców
Anna Sosnowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Joanna Wrońska-Kiereś

Skarbnik - Zofia Boik

Sekretarz - Alina Pelc


Komisja Rewizyjna:
Michał Wysocki
Emilia Modrzejewska