Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Rada Rodziców

Numer rachunku Rady Rodziców - 32 1320 1449 7650 1762 2000 0001

                                                                                   RADA RODZICÓW  2019/2020

Przewodniczący Rady Rodziców
Michał Hadryś

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Roman Skowroński

Skarbnik - Ewelina Pawłowska

Sekretarz - Alina Pelc

Komisja Rewizyjna:
Izabela Michalak
Maciej Orlikowski